Heihoek

Buurtbewonersvereniging

Over Ons

In 1977 heeft een aantal mensen uit de wijk Heihoek een Vereniging van Eigenaren opgericht om de belangen van de huiseigenaren in de buurt te behartigen. De vereniging is in 1983 overgegaan in Buurtbewonersvereniging Heihoek Oss en kreeg een andere  doelstelling: “het sociaal en maatschappelijk welzijn van  de bewoners te optimaliseren” (klik hier voor onze statuten). 

In de praktijk komt dit er op neer dat de buurtvereniging activiteiten organiseert om de verbinding tussen de bewoners van de Heihoek te versterken. Wij organiseren activiteiten voor iedereen in onze buurt, van jong tot oud! Ongeveer de helft van de huishoudens in onze buurt is aangesloten bij de buurtvereniging.

Drijvende kracht achter onze buurtvereniging zijn het bestuur en 8 commissies. Het bestuur houdt zich bezig met het inhoudelijke en financiële beleid van de vereniging en de communicatie met de leden (o.m. via de website en een nieuwsbrief). De leden van de verschillende commissies organiseren al onze activiteiten.

 

De buurtvereniging bestaat uit de volgende commissies:

Bestuur

Culinaire activiteit

Paasactiviteit

Buitenspeeldag

Gezinsactiviteit

Rommelmarkt

Cultuur en natuur

MikMak - wijk opschonen

Sint Maarten

Copyright Heihoek © 2018