Heihoek

Buurtbewonersvereniging

Gezocht: actieve leden

 

GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT

Wij zijn op zoek actieve leden die willen plaatsnemen in een commissie:


de commissie cultuur/natuur - Deze commissie organiseert eens in de twee jaar een activiteit of uitstapje. In de afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld een stadswandeling door Oss gemaakt, de Sterrenwacht in Heesch bezocht en een bezoek gebracht aan de atoomschuilkelder in Oss. Het eerstvolgende uitstapje is gepland voor 2020.


het bestuur – het bestuur is verantwoordelijk voor het inhoudelijke en financiële beleid van de buurtvereniging. Ook verzorgt zij de communicatie met de leden (nieuwsbrief, mail, website) en organiseert de ledenvergadering en nieuwjaarsborrel. Komt gerust eens vrijblijvend een vergadering bijwonen om te bekijken of het bestuur iets voor u is.


Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met Niels (S16), Tom (S8) of Liesbet (S22) of gebruik het contactformulierop deze website.

 

GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT

Copyright Heihoek © 2018